Powrót

Intelligent energy saver™

Zarządzanie automatyką obiektu

Zintegruj i zoptymalizuj
pracę wszystkich technologii
w obiektach

XARIS® Intelligent Energy Saver™

Spersonalizuj pracę urządzeń elektrycznych

  • Monitoruj zużycie energii na obiektach
  • Odzyskaj energię cieplną
  • Ustandaryzuj szafy rozdzielcze

Technologie obiektowe

W wyniku wprowadzenia automatyki obiektowej obecność specjalistów odpowiedzialnych za techniczne utrzymanie budynków przestała być konieczna. Zadania pełnione przez wyspecjalizowany personel przejęły centralnie zarządzane systemy. Za pomocą aplikacji do zarządzania automatyką obiektu Xaris® Intelligent Energy Saver™ można perfekcyjnie nadzorować wszystkie zdarzenia oraz efektywnie zarządzać działaniami strategicznymi procesów na wielu obiektach w całym kraju, każdego dnia i o dowolnej porze. Sprawdź, jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu do Twoich obiektów.  

 

System centralnego zarządzania obiektami Xaris®

System centralnego zarządzania obiektami Xaris® Intelligent Energy Saver™ skutecznie nadzoruje pracę różnorodnych technologii obiektowych, takich jak wentylacja, ogrzewanie czy systemy bezpieczeństwa. Z poziomu aplikacji pozwala na dopasowanie strategicznych technologii do specyfiki obiektu oraz indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu można w znaczny sposób ulepszyć proces zarządzania urządzeniami oraz wyeliminować ewentualne przestoje wynikające z usterek czy zaniedbań. W przypadku awarii w budynku objętego nadzorem liczba interwencji serwisu może zostać zmniejszona nawet do 30%. Możliwość rozwiązywania problemów zdalnie eliminuje konieczność korzystania z usług wyspecjalizowanych serwisów. To z kolei przekłada się na dużą oszczędność czasu i pieniędzy. 

 

Zarządzanie automatyką obiektu a koszty zużycia energii

W sytuacjach, gdy serwisant danej technologii musi pojawić się w obiekcie, wówczas dzięki precyzyjnym informacjom uzyskanym z systemu do zarządzania automatyką obiektu Xaris® Intelligent Energy Saver™ różnego rodzaju usterki czy problemy techniczne mogą zostać rozwiązane w trakcie jednej interwencji serwisowej. Skrócenie czasu potrzebnego do usunięcia usterek umożliwia szybsze przywrócenie pełnej sprawności budynku, a ciągłość pracy strategicznych technologii w pożądanych przez przedsiębiorców parametrach może zostać zachowana. Wprowadzenie systemu zdalnej automatyki umożliwia więc przedsiębiorstwom podążanie za obowiązującymi trendami rynkowymi. Kolejne korzyści to zmniejszenie opłat zużycia energii, ograniczenie wydatków związanych z działaniami z obszaru facility management, a także spore oszczędności wynikające z mniejszych kosztów utrzymania urządzeń. 

 

Technologie obiektowe nadzorowane przez Xaris® 

Technologie obiektowe (np. chłodnictwo czy oświetlenie) przed wprowadzeniem systemów połączonych z wyspecjalizowanymi centrami obsługi musiały być nadzorowane i kontrolowane przez pracowników, od których wymagano stałej obecności na terenie obiektu. Wdrażając nowoczesne rozwiązania Xaris®, można nie tylko ograniczyć stopień zaangażowania personelu. Cały proces nadzoru staje się jeszcze bardziej efektywny i skuteczny, a także pozwala generować spore oszczędności. Każdorazowe realizowanie usług eksploatacyjnych może być prowadzone zarówno na pojedynczych obiektach, jak i na całej sieci budynków. Sposób administrowania obiektami za pomocą systemu może zostać dostosowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa i rytmu jego pracy, a także stopniowo rozwijany.

Technologie obiektowe pod nadzorem aplikacji Xaris® Intelligent Energy Saver™ – niskie koszty, szybki serwis oraz dodatkowe możliwości.