Powrót

POS checkout manager™

Zarządzanie kolejką przy kasie

Skróć czas oczekiwania
konsumentów w kolejkach do kasy

XARIS® POS CHECKOUT MANAGER™

Zautomatyzuj procesy zarządzania kolejką

  • Usprawnij obsługę za pomocą automatycznych komunikatów
  • Zminimalizuj okres oczekiwania konsumentów do kas
  • Efektywnie wykorzystaj personel